PORTUGALIA | FATIMA I SANTIAGO

GRECJA | HISTORIA, RELIGIA I ZORBA

GRUZJA | KOLEBKA CHRZEŚCIJAŃSTWA

LIBAN | ŚLADAMI ŚW. CHARBELA

OFERTA WAKACYJNA | LATO 2024

Grecja

Słońce, lazur nieba, wszystkie odcienie błękitu morskich fal, tysiące wysp i wysepek, stoki gór porośnięte gajami oliwnymi - tym GRECJA wita przybyszów ze wszystkich stron świata na swojej ziemi! W ten zachwycający krajobraz wpisują się bielejące w promieniach słońca ruiny starożytnej świetności. Tu rodziła się nasza cywilizacja oparta na greckiej filozofii i greckim poczuciu piękna. Tutaj rodziły się mity, antyczna literatura, genialna sztuka i architektura. Prawie dwa tysiące lat temu do tego świata pogaństwa przybył św. Paweł. W Filippi została ochrzczona pierwsza chrześcijanka - Lidia. Apostoł pisał listy do mieszkańców Filippi, Tessalonik i Koryntu, a z filozofami greckimi prowadził dysputę na ateńskim Areopagu. Z czasem pogański świat ustąpił miejsca chrześcijaństwu. Teraz nniezliczone krzyże i kopuły bizantyjskich cerkiewek świadczą o religijności Greków.
 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMAMI PIELGRZYMEK DO GRECJI:Pielgrzymowanie szlakiem św. Pawła po greckiej ziemi daje niezwykłą szansę cofnięcia się w czasy apostolskie, kontemplacji bizanyjskiej kultury, a także przeżycia radości obcowania z pięknem otaczającego świata, z przyjaznymi ludźmi, ich tradycjami, muzyką i wyśmienitą kuchnią.


 NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA W GRECJI LĄDOWEJ:

 • Ateny – stolica Grecji, kolebka cywilizacji europejskiej i miejsce, gdzie prawie wszystko się zaczęło. Najważniejszym zabytkiem miasta jest niewątpliwie Akropol – antyczne ruiny usytuowane na wzgórzu. Najpopularniejszą budowlą jest majestatyczna świątynia Partenon poświęcona bogini Atenie. Zobaczyć należy koniecznie także Agorę Grecką, Forum Romanum, Świątynię Zeusa Olimpijskiego oraz Wzgórze Aresa, zwane potocznie Areopagiem. U stóp Akropolu znajduje się Plaka – najstarsza dzielnica Aten z XVIII-wiecznymi kamienicami. W Atenach znajduje się też najsłynniejsza Agora, czyli rynek główny. Orientalny charakter miasta można dostrzec w dzielnicy Monastiraki. Miłośnicy przepięknych widoków powinni wybrać się na wzgórze Lykavittos, najwyższy punk w Atenach, skąd rozpościera się panorama na miasto.
   
 • Meteory – to masyw skał piaskowca znajdujący w środkowej Grecji, niedaleko miasta Kalampaka, jedno z naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­tych miejsc nie tylko w Gre­cji, ale i na całym świe­cie. Na szczy­cie pia­skow­co­wych skał, wzno­szą­cych się na ponad pół ki­lo­me­tra w niebo, umiej­sco­wio­ny jest ze­spół pra­wo­sław­nych klasz­to­rów. Mnisi, by dostać się do klasztorów, byli wciągani na linach. Obecnie niektóre obiekty są dostępne dla turystów, można do nich dotrzeć stromymi schodami. Te wysokie na ponad 500 m n.p.m. pionowe skały, przypominające kształtem maczugi i szpikulce, to jedno z najbardziej niezwykłych terenów na świecie.
   
 • Delfy -  antyczne Delfy na­le­żą do naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej po­ru­sza­ją­cych wy­obraź­nię wy­ko­pa­lisk ar­che­olo­gicz­nych Gre­cji. W Delfach znajdowała się wyrocznia z Pytią na czele.  Grecy uważali Delfy za środek świata, co świadczyło o niezwykłej wadze tego miejsca.  Będąc tu, koniecznie trzeba zobaczyć świątynię tolosową - jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w całej Grecji. Pozostałością po tej budowli są trzy kolumny doryckie i fragment belki. Do wy­rocz­ni del­fic­kiej zwra­ca­li się po radę wład­cy - nie tylko kró­lo­wie grec­cy, ale i per­scy oraz fa­ra­ono­wie.
   
 • Saloniki - to druga po Atenach największa metropolia grecka. W mieście znajduje się najważniejszy port morski, miasto jest także aktywnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym, które pod wzglę­dem ar­chi­tek­tu­ry i kra­jo­bra­zów wy­raź­nie różni się od Aten. Najbardziej znanym budynkiem jest Biała Wieża. Saloniki posiadają najwięcej kościołów bizantyjskich w całej Grecji, do najpopularniejszych należą: Agia Sofia, Agios Dimitros (bazylika św. Dymitra) czy Agios Nikolaos Orfanos.
   
 • Kanał Koryncki -  z po­zo­ru wy­da­je się być wą­skim pasem wody, jed­nak tak na­praw­dę jego wiel­kość jest im­po­nu­ją­ca. Kanał ten prze­ci­na Prze­smyk Ko­rync­ki, od­dzie­la­jąc tym samym pół­wy­sep Pe­lo­po­nez od głów­nej czę­ści Gre­cji, czy­niąc go fak­tycz­nie wyspą. Kanał Ko­rync­ki zo­stał otwar­ty w 1893 r.
   
 • Mykeny - to tutaj znajduje się słynny grób Agamemmnon, który podbił Troję. Ten grobowiec w Mykenach jest jednym ze sławniejszych na świecie. Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że miejsca i ludzie opisywani w „Iliadzie" Homera mogły istnieć naprawdę. Kompleks budowli starożytnych Myken otaczały potężne mury z kamienia, a głównym wejściem była Lwia Brama.DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SIĘ Z NAMI DO GRECJI? 

 • Aby przemierzyć niezwykły szlak św. Pawła, podążać Jego śladami właśnie tu, gdzie Apostoł Narodów modlił się i nauczał rozprawiając o królestwie Bożym.
 • Aby podziwiać najsłynniejsze zabytki, jak m.in. Akropol stanowiący wykładnię cywilizacji, mitów i religii starożytnej Grecji; stanowisko archeologiczne w Delfach, gdzie przemawiała wyrocznia Apollina; Olimpia będąca ośrodkiem kultu Zeusa oraz miejscem służącym igrzyskom olimpijskim od 776 roku p.n.e.; Meteory - słynne klasztory na skałach oraz Athos, czyli tzw. „Święta Góra". To tylko niektóre z miejsc, które ukazują bogatą kulturę Grecji, która przemówi nie tylko do miłośników mitologii.
 • Aby dobrze zjeść :) Świeże ryby i owoce morza, pachnące zioła, wyśmienite sery – Grecja słynie z rewelacyjnych lokalnych produktów. Nie można zapomnieć również o oliwie z oliwek, która uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Grecka kuchnia jest bardzo smaczna i nikt nie wróci stamtąd głodny.
 • Aby poznać Greków, ich kulturę i tradycje. Zauważmy jak spokojnie żyją Grecy, bez pośpiechu, zawsze mają na wszystko czas i przy tym są niezwykle życzliwi i uśmiechnięci.  Grecy są jednym z najbardziej gościnnych i otwartych narodów świata.
 • Aby cieszyć się piękną pogodą! W Grecji przez okres od maja do października mamy gwarancję ciepła i słonecznej pogody.  Na kontynencie, półwyspie Chalkidiki i większości wysp  średnie temperatury w maju i październiku osiągają 23-24 stopni celcjusza.
 • Aby pójść na „wieczór grecki" ;) Grecy potrafią się świetnie bawić, kochają taniec, śpiew i biesiadowanie!DLACZEGO WARTO PIELGRZYMOWAĆ Z NAMI DO GRECJI? 
✔  realizujemy programy nawet dla małych grup
✔  na miejscu lokalny, polskojęzyczny przewodnik
✔  bezpośrednie loty do Aten z Warszawy i Krakowa
✔  w programach perełki Grecji:  Ateny, Meteory, Saloniki, Delfy, Korynt
 

PORTUGALIA | FATIMA I SANTIAGO

GRECJA | HISTORIA, RELIGIA I ZORBA

GRUZJA | KOLEBKA CHRZEŚCIJAŃSTWA

LIBAN | ŚLADAMI ŚW. CHARBELA

OFERTA WAKACYJNA | LATO 2024